VODSTVO IN TRENERJIUpravni odbor predsednik - GORAN DEBELAK
člani - MIRAN PERKO, SANDI MARKOVIČ, HARIS PIVAĆ, SAŠO POŠTRAK, TOMAŽ ŠLIBAR, ANŽE BAGI
podpredsednik MIRAN PERKO sekretar TOMAŽ ŠLIBAR
Nadzorni odbor predsednik JURE MEGLIČ, člana ROK VOVČAK IN JANEZ TONKLI
Disciplinski sodnik PETER PODLESNIK
Trenerji GORAN DEBELAK, BOŠTJAN ZAVRŠNIK, ROK VIDIC, JANI KLEMENČIČ, ROBI BRADEŠKO,TRENERJI